مرور دسته

گفتگو

بهای آزادی

متولد ۱۳۰۷ در شهر رشت است و چند وقت دیگر ۹۰ سال را پر می‌کند. بسیار خو‌ش‌رو و متواضع است. وقتی با او صحبت می‌کنید…

داستان نوار گم‌شده

دفعات متعددی پیش می‌آید که برای مطالعه آثار مربوط به ایران یا دیدن تاریخ معاصر ایران از چشم غربی‌ها، سراغ مطالعه…

مدرسه زندگی در دانشگاه

۲۰ بهمن پارسال بود که دکتر نورانی، مدیر فرهنگی وقت دانشگاه خبر داد دکتر عوامی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی…

انسانیت، هدف غایی هنر است

پنج‌شنبه، ۱۷ مهر ۹۹ نغمه غم‌انگیزی بود بر ترانه حزن‌انگیزی که از نوروز ۹۵ آغاز شده بود: شجریان دیگر نمی‌خواند. جلوی…

مذاکره بعد از ۳ نوامبر

انتخابات آمریکا، مهم‌ترین خبر سیاسی سه هفته آینده است. در تابستان و هم‌زمان با اوج درگیری‌ها علیه نژادپرستی با یوسف…