مرور دسته

گفتگو

فرار از قفس شهر

محمدعلی اسماعیل‌زاده، فارغ‌التحصیل سال ۱۳۸۶ رشته MBA شریف است که کارنامه پرباری از کار در صنعت و دانشگاه تا فعالیت…

زیبای پنهان

سیدامیر سادات‌موسوی که ید طولایی در سفر به کشورهای مختلف و جهان‌گردی دارد، این بار در یکی از حساس‌ترین برهه‌های…

زلزله و دیگر هیچ

موضوع زلزله در ایران موضوع جدیدی نیست؛ هرچند سال یک‌بار، زلزله بلای خانمان‌سوز مردمان این کشور می‌شود و آوارگی،…

بهای آزادی

متولد ۱۳۰۷ در شهر رشت است و چند وقت دیگر ۹۰ سال را پر می‌کند. بسیار خو‌ش‌رو و متواضع است. وقتی با او صحبت می‌کنید…

داستان نوار گم‌شده

دفعات متعددی پیش می‌آید که برای مطالعه آثار مربوط به ایران یا دیدن تاریخ معاصر ایران از چشم غربی‌ها، سراغ مطالعه…

مدرسه زندگی در دانشگاه

۲۰ بهمن پارسال بود که دکتر نورانی، مدیر فرهنگی وقت دانشگاه خبر داد دکتر عوامی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی…