مرور دسته

کمی آنسوتر

نیم‌دانگ دارمشتات

شاید کسی دو ماه پیش فکر نمی‌کرد که وضعیت به گونه‌ای تغییر کند که دانشجویان چینی ترجیح دهند به جای ماندن در کشورهای…

«بی‌ام‌و» از نزدیک

هفته گذشته در کنفرانس مهندسی صنایع در شهر پلزن کشو چک حضور داشتم. یکی از برنامه‌های جانبی این همایش، بازدید از خط…

آمازون علیه زندگی

دانشگاه بوستون: آمازون رسما اعلام کرد که ساختمان مرکزی جدید خود را به نام HQ2 در بخش کویینز واقع در شهر لانگ‌آیلند،…

علم در خدمت کیست؟

نخستین مواجهه من با اطلاعات نادرست دانشگاهی بازمی‌گردد به سال سوم تحصیل، هنگامی که در دانشگاه تگزاس در آستین بودم.…