مرور دسته

مصاحبه

عالم روادار

بیشتر حملاتی که به مرحوم فیرحی می‌شد، از سوی کسانی بود که شناختی از او یا نگاه علمی‌اش نداشتند و به نوعی او را به…

علم زیر تیغ جراحی

از بین درس‌های اختیاری خارج دانشکده که بچه‌ها در دوره کارشناسی سراغش می‌روند، «مقدمه‌ای بر فلسفه علم» از جمله…

آمریکای سیاه‌وسفید

مرضیه هاشمی، خبرنگار و مستندساز و مجری شبکه پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای ایران است. دستگیری هاشمی در…

امان از عمومی‌ها

بعضی مسائل و مشکلات این‌قدر عام و جهان‌شمول هستند که سال‌هاست بهشان فکر شده و برایشان قانون و ماده و تبصره تنظیم و…