مرور دسته

مصاحبه

عشق را اشتباه نگیریم

نمی‌شود درباره عشق و روابط عاطفی بین پسرها و دخترها حرف زد و سراغ روحانیون نرفت و نظرشان را نشنید. حاج‌آقا…

بازی در زمین معاونت

برای پرونده مفصل این شماره از روزنامه دنبال یک گفت‌وگوی مفصل و باجزئیات درباره دوره فعلی معاونت فرهنگی اجتماعی…

عالم روادار

بیشتر حملاتی که به مرحوم فیرحی می‌شد، از سوی کسانی بود که شناختی از او یا نگاه علمی‌اش نداشتند و به نوعی او را به…