مرور دسته

پرونده

استعفا و چند شعار دیگر

اگر کل سال هم در دانشگاه خبری نشد، روز دانشجو معمولا فرق می‌کند و همه حواس‌ها را می‌کشاند سمت چهاردیواری‌های…

جبر انتخاب

شاید به نظرتان اغراق باشد ولی ما هر لحظه در حال انتخاب هستیم، حالا بعضی وقت‌ها به سادگی انتخاب بین خوردن مربا یا…

سرنوشت یک نوشته

شکست خوردن لشکر ایران از روس در ۲۰۰ سال قبل، فقط منجر به پذیرش عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و جدا شدن سرزمین‌ها

خدا تاس نمی‌ریزد

آنطور که تاریخ‌دانانِ علم می‌گویند آمار و احتمال از دل قمارخانه‌ها و کازینوهای اروپا سر بلند کرده و هدف اولیه‌اش

بازار شام

هفته گذشته دسترسی‌مان به وب‌سایت‌های خارجی قطع بود و مجبور بودیم گشت‌وگذارمان در دنیای اینترنت را به وب‌سایت‌های