مرور دسته

پرونده

که تو در وصف نگنجی

عشق را هرکس چشیده می‌گوید تجربه توصیف‌ناپذیری‌ست، حتی توصیفش هم کند، آخرش دلش راضی نمی‌شود و می‌گوید خودت باید عاشق…

عشق را اشتباه نگیریم

نمی‌شود درباره عشق و روابط عاطفی بین پسرها و دخترها حرف زد و سراغ روحانیون نرفت و نظرشان را نشنید. حاج‌آقا…

هفت عامل مردمان عاشق

عشق چیست؟ به نظرم حتی اگر به تعداد انسان‌ها راه برای رسیدن به خدا نباشد، حتما به تعداد انسان‌ها تعریف و درک و تجربه…

تفاوت را حس کردیم

آذر ۱۳۹۵ حکم انتصاب دکتر سیدحسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه به سمت معاونت فرهنگی صادر شد. با توجه…

بازی در زمین معاونت

برای پرونده مفصل این شماره از روزنامه دنبال یک گفت‌وگوی مفصل و باجزئیات درباره دوره فعلی معاونت فرهنگی اجتماعی…