مرور دسته

پرونده

امان از عمومی‌ها

بعضی مسائل و مشکلات این‌قدر عام و جهان‌شمول هستند که سال‌هاست بهشان فکر شده و برایشان قانون و ماده و تبصره تنظیم و…

فقر فرصت‌سوز است

سید امیر سادات‌موسوی چندماه پیش که شرایط مثل همان شنبه معهود بود، فیلش یاد آفریقا می‌کند و به کنیا می‌رود و بعد از…

پشت درهای شریف

آنهایی که سن‌شان در شریف به اوایل دهه نود قد می‌دهد، یادشان می‌آید که آن زمان‌ها از در انرژی می‌شد مستقیم به سمت…

از انفعال به خروج

میلاد دخانچی را بیشتر ما با برنامه نسبتا متفاوت «جیوه‌گی» در صداوسیما شناختیم. او که دکترای مطالعات فرهنگی‌اش را از…

اینجا چراغی روشن است

اگر هنوز دانشکده‌تان میزبان بیشتر کلاس‌هایتان نشده و سروکارتان زیاد به تالارها و ابن‌سینا می‌افتد، احتمالا هر وقت…