مرور دسته

ویژه‌ها

سرنوشت یک نوشته

شکست خوردن لشکر ایران از روس در ۲۰۰ سال قبل، فقط منجر به پذیرش عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و جدا شدن سرزمین‌ها

ورزشگاه جهنمی

دوشنبه این هفته تولد آگوستو پینوشه بود. یکی از معروف‌ترین دیکتاتورهای تاریخ. کسی که با یک کودتای خشونت‌بار

به اسم هوافضا، به کام…

از انقلاب که به سمت آزادی می‌آیید، بعد از عبور از زیرگذر یادگار اولین نمایی که از شریف رخ نشان می‌دهد، یک ساختمان

داستان همیشگی تعجیل

تخریب خانه‌های ده ونک برای توسعه دانشگاه الزهرا در یک سال گذشته، نقل محافل عدالت‌خواهی بود. ساکنان محلی از

رفت تا سیزده سال بعد

آخرین باری که عطارد از مقابل خورشید عبور کرد، برمی‌گردد به سه سال پیش. اگر گذر امروز عطارد را از دست داده باشید،

لطفا وقتش را بیشتر کنید

هفته‌ای که گذشت، طبق روال چند سال اخیر شاهد برگزاری نمایشگاه معرفی آحاد دانشجویی(نماد) شریف بودیم؛ نمایشگاهی برای…