مرور دسته

ویژه‌ها

مرثیه‌ای بر قیصر

بگذارید صریح بگویم، خون شد سال‌های سال از سینمای مسعود کیمیایی عقب است. حتی از فیلم‌های معمولی چندسال اخیرش هم…

فیلم هیچ‌کس

فیلم باید برای مخاطب ساخته شود. برای کسی که بیاید و جهانِ مولودِ ذهن فیلم‌ساز را ببیند. بعضی فیلم‌ها ساخته می‌شوند…