مرور دسته

مردمان شریف

آرامش پای بوم

فاطمه رحیم منفرد هستم. از بچگی مثل تقریبا همه بچه‌ها نقاشی رو دوست داشتم، ولی حس می‌کردم علاقه‌ام خاص‌تره. توی…

رستا شد F14 من

خب من علیرضا بانشی هستم ولی اینکه برای شناخت من کافی نیست. اگه یه‌کم بخواین راجع به من بدونین، باید بگم که دوران…

این منم، بعد از من

نمی‌دانم که پس از این نوشته و در ماه‌های بعد حسم به انتشار عمومی آن چه خواهد بود. این که تمنای دل‌سوزی می‌کردم؟ یا…