مرور دسته

هزارقلم

این منم، بعد از من

نمی‌دانم که پس از این نوشته و در ماه‌های بعد حسم به انتشار عمومی آن چه خواهد بود. این که تمنای دل‌سوزی می‌کردم؟ یا…

تحریم شخصی

صبح یکشنبه، بیست‌ودوم دی نودوهشت، یک اتوبوس در مسیر یزد به تهران حرکت می‌کند. هوا سردتر از هوای معمول دی‌ماه است…