مرور دسته

گزارش علمی

شاید خیلی هم خاص نباشیم!

ما انسان‌ها از زمان باستان با این سوال مواجه بوده‌ایم که آیا ما در این دنیا تنها هستیم یا نه؟ بر اساس داده‌های…

به تبی بند است

بعضی وقت‌ها یک مصداق از خود مفهوم هم می‌تواند جلوتر بزند. اگر زیاد به جمله قبلی گیر فلسفی ندهید، ویروس و انگل…

خدا تاس نمی‌ریزد

آنطور که تاریخ‌دانانِ علم می‌گویند آمار و احتمال از دل قمارخانه‌ها و کازینوهای اروپا سر بلند کرده و هدف اولیه‌اش

رفت تا سیزده سال بعد

آخرین باری که عطارد از مقابل خورشید عبور کرد، برمی‌گردد به سه سال پیش. اگر گذر امروز عطارد را از دست داده باشید،

بیچاره آلبرت

به نظر می‌رسد هرچه نظریه نسبیت عام با پیشرفت علم و فناوری شواهد بیشتری می‌یابد و بیشتر تأیید می‌شود، این قضیه در…