مرور دسته

علمی

مرگ و شیون یک‌بار نیست

شیوع کرونا گروه‌های زیادی از جامعه علمی را به تکاپو انداخته، پزشک‌ها و داروسازها به دنبال دارویی برای درمان و…

نوبلی برای قیچی اصلاح

هفتم اکتبر امسال، «امانوئل شارپنتیه» فرانسوی و «جنیفر آ. دودنا» آمریکایی با کشف یکی از تیزترین ابزارهای ویرایش ژن…

شاید خیلی هم خاص نباشیم!

ما انسان‌ها از زمان باستان با این سوال مواجه بوده‌ایم که آیا ما در این دنیا تنها هستیم یا نه؟ بر اساس داده‌های…

به تبی بند است

بعضی وقت‌ها یک مصداق از خود مفهوم هم می‌تواند جلوتر بزند. اگر زیاد به جمله قبلی گیر فلسفی ندهید، ویروس و انگل…