مرور دسته

وصله‌پینه

از «منش»ش پیداست

از شیخ فضل‌ا... که داخل تیموری می‌پیچی، اولین ساختمانی که چشمت را می‌گیرد، جان می‌دهد برای کارهای احمدرضا کاظمی؛…

شیر ایرانی تَکه

شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران بازگشت. جفتِ نر این گونه جانوری ارزشمند از باغ وحش بریستول انگلستان وارد گمرک…

ورودی خود را به ما بسپارید

مقدمه. همان‌طور که خاطرتان مستحضر است، اردوی ورودی‌ها، رُکن رکین برنامه‌های دانشجویان جدیدالتحصیل دانشگاه صنعتی…

با خفت‌گیرها چه کنیم؟

هر از چند صباحی یک نفر پیدا می‌شود که ادعا می‌کند اصلا جلوی همین سلف یکی از مأمورین حراست سوار بر موتور گوشی‌اش را…