مرور دسته

نیش شتر

شریف در سال ۲۰۴۰

۵ اسفند کانون خفت‌گیران شریف با ارائه آثاری از رشادت‌های اعضای خود در بیست سال پیش، نمایشگاهی را در داخل ساختمان…

استوری نیش شتر

وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت‌های علمی در عرصه انرژی هسته‌ای از سوی کشورهای…