مرور دسته

خبر

کارگاه خانگی

کاملا مشخص بود که برای قطعه قطعه این بسته فکر شده بوده و زحمت کشیده شده و با محبت و دل‌سوزی برای ما به تمام ایران…

صریحِ دانشجویی

۲۰ دقیقه تأخیر برای یک برنامه دوساعته شاید زیاد به نظر رسد، ولی با توجه به ساعت شروع برنامه و بازدید از نمایشگاه…

عیش مدام در کنار کتاب

کتاب‌خانه مرکزی از زمانی که دکتر باغرام، استاد خوش‌اخلاق و خوش‌ذوق دانشکده فیزیک سکان مدیریتش را به دست گرفته، از…