رادیو شریف – شماره پنجم پنج

شماره پنجم از فصل پنجم رادیو شریف ۱۷ دی ۹۷ویژه‌برنامه امتحانات ➕ پیشنهادهای دکتر انوش پیرامون ایام امتحانات ➕ مصاحبه با تنی چند از جکوزی‌های شریف ➕ همراه با معرفی جدیدترین محصولات آموزشی و کمک‌آموزشی روز کشور