فارسی‌اش را بلد نبودیم

سالن غرق در سکوت است که ناگهان صدای تشویق ایسلندی بچه‌های کامپیوتر جو سالن را متشنج می‌کند. از آن طرف برقی‌ها هو می‌کنند، کمی که سر و صداها می‌خوابد، صنایعی‌ها همان شعار معروف‌شان را می‌دهند که معلوم نیست تخریب خودشان است یا بقیه رشته‌ها.…

دختران و مادران در زیباکنار

از سردر دانشگاه که وارد می‌شوید، سمت راست شما فرش قرمزی خودنمایی می‌کند. فرش قرمز تا جلوی ورودی ساختمان معاونت اداری و مالی کشیده شده و بعد از آن چند میز دایره‌ای شیک در کنار شربت خنک و شیرینی تازه و خوش‌آمدگویی گرم کادر برنامه در انتظار…

جایی برای متأهل‌ها نیست

همه چیز از حرف‌های چندتا از بچه‌های خوابگاه متأهلی شروع شد که در زمستان سال قبل نسبت به وضعیت نامناسب مسیر دسترسی به خوابگاه‌شان شکایت داشتند؛ یک مسیر به شدت ناهموار و خاکی که در اثر بارش باران گل‌ولای را هم چاشنی خود می‌کرد و تردد را…

مقصد نهایی

چهارشنبه، ۴ اردیبهشت؛ ساعت ۸:۳۰ صبح. ترک عادت کرده‌ام و صبح زود بهاری خودم را دوان دوان از خوابگاه به دانشگاه رسانده‌ام. انتظار دیدن یک اتوبوس یا حداقل مینی‌بوس را دارم ولی جلوی سردر دانشگاه یک هایلوکس با آرم سازمان مدیریت پسماند شهرداری…

عیار اشیاء در انحصار مشخص نمی‌شود

در گفتگوی قبلی محسن حسام‌مظاهری درباره تجربه زیست جامعه دینی ایران در حکومت و دولت دینی صحبت کرد و از چالش‌های دین‌داران در این تجربه گفت. ادامه این موضوع و نگاه از زاویه‌ای دیگر را در گفتگو با محمد ضرغام پیگیری کردیم. محمد ضرغام ورودی ۸۳…

جامعه دینی و تنگنای بروکراسی دولتی

انقلاب سال ۵۷ ایران بیش از هرچیز با پسوند اسلامی‌اش شناخته می‌شود. اگرچه گروه‌های مختلفی در شکل‌گیری انقلاب نقش داشته و در جریان مبارزه با حکومت پهلوی حاضر بوده‌اند ولی تفکری که توده‌های مردم را توانست بسیج کند و به صحنه مبارزه بیاورد، تفکر…