خنگ

واژه‌ی «خنگ» را امروزه ما به معنای کندذهن و گیج به کار می‌بریم، اما این واژه در متون کهن در معنای اسب سفید به کار می‌رفته است و احتمالا کاربرد امروزی آن، به همان ریشه برمی‌گردد؛ همان‌طور که امروزه هم واژه‌هایی مانند گاو، گوساله و الاغ به‌صورت دشنام و با هاله‌ معناییِ بی‌فرهنگ، احمق و مانند اینها به کار می‌رود.

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.