«به عقب باز نمی‌گردیم»‌ترین

سه‌شنبه هفته گذشته برای بار سوم شریف زیبا شد. اگر در این روز یک‌بار از بالا تا پایین دانشگاه قدم می‌زدید، احتمالا با اتفاقات زیادی رو‌برو می‌شدید و ممکن بود حتی در خیابان اصلی، استاد راهنمایتان دوان‌دوان از کنارتان رد شود؛ اما در شریف زیبای من امسال یکی از برنامه‌ها افت شدیدی داشت. فوتبال دستی انسانی در دوره پیش با تجهیزات زیادی برگزار و از یک سازه بادی مخصوص برای این کار استفاده شد، اما امسال این برنامه به کمک چند قطعه طلق و استفاده از طناب به عنوان میله برقرار بود. به دلیل همین تغییرات ما عنوان «به عقب باز نمی‌گردیم»ترین را به این برنامه اهدا می‌کنیم.

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.