استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

مطابق قانون استفاده هر فرد برای خود از عناوین علمی مثل دکتر، مهندس و… که شرایط اخذ آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات سه تا یک سال حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهند شد.

تبصره ـ استفاده غیر مجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

منظور از استفاده، به‌کارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود. قابل ذکر است که در جرم مذکور، مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید (نه عناوین شغلی)، از این رو استفاده از عناوینی مانند وکیل و قاضی و غیره مصداق رکن مادی این جرم نبوده، لذا از شمول مقررات ماده واحده ذکرشده خارج خواهد بود. مطابق ماده واحده مذکور، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، اجازه استفاده از عنوان علمی را به شخص نخواهد داد، بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاه‌های داخلی یا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور اخذ نموده باشد که حسب مورد، به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد. بنابراین چنانچه فردی از یکی از مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی نماید، تا زمانی که از مراجع مربوطه اعتبار مدرک تحصیلی وی احراز نگردد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر و نظایر آن را نخواهد داشت.

توسط مدیریت حقوقی دانشگاه

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.