مدرسه ادبیات، انسان، شهر

آخر هفته شاعرانه شریف

چهارشنبه و پنج‌شنبه، آمفی‌تئاتر مرکزی و سالن جابر میزبان دو روز نخست «مدرسه ادبیات، انسان، شهر» بود؛ مدرسه‌ای که به همت انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، کانون شعر و ادب و اندیشکده مهاجر برگزار می‌شود.

روز اول مدرسه به موضوع بیداری اختصاص پیدا کرده بود. از میان مدعوین روز اول دکتر خرمشاهی به دلیل کسالت نتوانست حضور پیدا کند و حضور دکتر دینانی نیز به روزهای بعدی مدرسه موکول شد.

در روز اول مدرسه ابتدا دکتر علی‌زمانی، با صحبت‌هایی دلنشین که با چاشنی ابیاتی شیرین از مولوی همراه بود، درباره مولوی و تنهایی و معنای زندگی سخن گفت و سپس دکتر چاوشی بحث را به سمت فلسفه کشاند و در ارائه‌ای نسبتا پرحرارت از غرب و مدرنیته و رندی گفت.

موضوع روز دوم عشق از زمین تا آسمان عنوان شده بود. ابتدا علی مودب با خواندن ابیاتی از مولوی و بیان معنای آن درباره بیداری صحبت کرد. سپس دکتر قیدی با ارائه‌ای منسجم به موضوع عشق در اشعار مولوی پرداخت و با اشاره به اصل بودن عشق در مقابل معشوق، عشق زمینی را پرتویی از عشق آسمانی دانست.

آخرین ارائه روز دوم به علیرضا سمیعی اختصاص داشت که با بیانی جذاب و آمیخته به طنز از عشق و امر جنسی سخن گفت و با بیان‌ مثال‌هایی از ادبیات یونان و روم باستان به تنش میان عشق مادی و عشق معنوی اشاره کرد. سمیعی در ارائه خود سعی کرد با ذکر داستان‌های مختلف از گیلگمش گرفته تا شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون درباره کارکرد و موضوعیت عشق زمینی و آثار عاشقانه نظامی صحبت کند.

مدرسه ادبیات، انسان، شهر این هفته نیز از سه‌شنبه آغاز می‌شود و اختتامیه آن روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد.

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.