آش نخورده و دهن سوخته

یادداشت دبیر کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن درباره گزارش هزینه‌کرد 96 معاونت فرهنگی دانشگاه

نامه وارده جواد استقامت، دبیر کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن درباره گزارش هزینه‌کرد ۹۶ معاونت فرهنگی دانشگاه:

بعد از هفته ها چشم انتظاری برای تحقق وعده معاونت فرهنگی مبنی بر اعلان بودجه تخصیص شده به گروه های فرهنگی دیروز این وعده محقق شد. اما سندی که منتشر شد نه تنها به شفافیت مالی در معاونت فرهنگی کمک نکرد بلکه نقاط ابهامی را در اذهان عموم دانشجویان یا حتی برخی از فعالین فرهنگی ایجاد کرد. گویا با دستمال کثیف عینکمان را تمیز کرده باشیم، از قبل هم کدر تر…

از بودجه ناقابل (!) روزنامه شریف و کانون مطالعات علم و دین گرفته تا جای خالی کانون های هنری، سوالهای متفاوتی را به ذهنم متبادر میکند، اما در میان تمامی این پرسشها آنچه حساسیت من را به عنوان یکی از فعالین خوابگاهی برانگیخت این بود که در سند مذکور عنوان مجموعه فرهنگی خوابگاه ما به صورت “هیئت خوابگاه شهید احمدی روشن” درج شده بود! این در شرایطی است که معاونت فرهنگی محترم از فراتخصصی بودن فعالیتهای فرهنگی در خوابگاه اطلاع کامل دارند و اینکه دامنه فعالیتهای ما را به یک مجموعه مذهبی تقلیل میدهند تنها باعث دراز شدن انگشت اتهام سایر گروه ها سوی مجموعه های خوابگاهی میشود.

نکته دیگر نیز ابهامی بود که ما در بودجه منسوب به خودمان مشاهده کردیم! اینکه مبلغ حدود هفت میلیون تومان به “هیئت (بخوانید، کانون فرهنگی) شهید احمدی روشن” منسوب شده بود؛ ولی من در دوره دبیری خودم تا به حال، که کمتر از نیمی از آن باقی مانده، کمتر از یک سوم این مبلغ را از سوی معاونت دریافت کرده ام.

حال آنچه از تیم معاونت فرهنگی توقع میرود این است که در پی این سند تک برگی منتشر شده، یک سند مفصل تر شامل برنامه های برگزار شده هر گروه و هزینه اختصاص یافته به تمامی گروه ها را گزارش کند، کاری که با وجود سامانه اتوماسیون بزرگوار از این پس بسیار راحت تر از قبل هم خواهد بود (؟) چه بسا گروهی با این که بیشترین بودجه را مصرف کرده با توجه به کمیت، تنوع و ابعاد فعالیت هایش در مقایسه با سایر گروه ها مورد تبعیض قرار گرفته باشد…
به امید آن که بعد از تحقق “یوم تبلی السرائر”، جزئیات این اسرار نیز موشکافی شود تا هیچ کس در تشخیص “مظلوم” و “محکوم” به اشتباه نیافتد.

توسط جواد استقامت - دبیر کانون فرهنگی خوابگاه شهید احمدی روشن

شاید بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.