پیشنهاد

روایت‌گران حقیقت

امروز، ۱۷ مرداد روز خبرنگار نام دارد؛ روزی که به یاد محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که به همراه هشت…

به صورت کوتاه چیزی را که می‌خواهید پیشنهاد دهید معرفی کنید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید