گزارش هنری-ادبی

کتاب زنده و پابرجا؟ کتاب خواهد مرد؟ این سوالی‌ست که دراوایل قرن بیستم نیز پرسیده می‌شد؛ به‌خصوص در قبال رمان. آیا رمان زنده خواهد ماند؟ این پرسش‌ها به واسطه پیشرفت‌های خارق‌العاده بشر در ابتدای قرن گذشته مطرح گردید. از آن موقع تا به امروز هزارها عنوان کتاب به چاپ رسیده‌اند و میلیون‌ها نسخه از آن‌ها…
ادامه مطلب ...
موضوع این نوشته، برخی اصطلاحات زبانی ویژه است که به نظر می‌رسد دانشجویان علاقه‌ای به کاربرد آن دارند، یعنی این کلیشه‌های زبانی را در گفتار مثلا یک دلال یا نظامی یا نماینده مجلس کمتر می‌توان یافت. صنف‌های گوناگون جامعه نوعی زبان مخصوص به خود دارند(Jargon) که با به کار بردن آن زبان ویژه تعلق خود را به…
ادامه مطلب ...
هنگامی که سخن از «شعار» به میان می‌آید، ایدئولوژی، آگاهی و تفکر یک گروه مطرح می‌شود. شاید اینگونه به نظر رسد که شعارها خودانگیخته‌اند و جمعی به صورت خودجوش آن‌ها را به زبان می‌آورند اما اگر بخواهیم این موضوع را کمی موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که تولد یک شعار پدیده‌ای ساده و سرسری…
ادامه مطلب ...
بسیار پیش آمده که درباره موضوعی فکر کردیم و سخن گفتیم اما وقتی پای نوشتن به میان آمده، درمانده شده‌ایم. به نظر می‌رسد این موضوع چندان وابسته به سن یا میزان تحصیلات نیست. چنان که گاه حتی فردی با تحصیلات عالی دانشگاهی، برای نوشتن متنی ساده عاجز می‌شود. منشأ این ناتوانی و دشوار بودن نوشتن چیست؟ با صرف…
ادامه مطلب ...