هزارقلم

آرامش پای بوم

فاطمه رحیم منفرد هستم. از بچگی مثل تقریبا همه بچه‌ها نقاشی رو دوست داشتم، ولی حس می‌کردم علاقه‌ام خاص‌تره. توی…