دانستنی‌ها

چقدر واکسن نیاز داریم؟

تصور رایج این است که برای مهار همه‌گیری کرونا همه افراد یک جامعه که به صورت بالقوه می‌توانند ناقل بیماری باشند، باید واکسینه شوند اما این گزاره درست نیست. بیاییم فرض کنیم یک جامعه با تعداد مشخصی از اعضا داریم. در ابتدا یک نفر از اعضای این…

به بهانه روز تولد پدر نجوم مدرن؛ نیکلاس کوپرنیک

اوایل سال ١۵۰۰ میلادی که مردم هنوز معتقد بودند خورشید به دور زمین می‌گردد، دانشمند لهستانی، نیکولاس کوپرنیک ادعا کرد این زمین و سیارات دیگر هستند که روی مداری به دور خورشید می‌گردند. هرچند کوپرنیک این مدارها را به اشتباه دایروی در نظر…