دانستنی‌ها

به بهانه روز تولد پدر نجوم مدرن؛ نیکلاس کوپرنیک

اوایل سال ١۵۰۰ میلادی که مردم هنوز معتقد بودند خورشید به دور زمین می‌گردد، دانشمند لهستانی، نیکولاس کوپرنیک ادعا کرد این زمین و سیارات دیگر هستند که روی مداری به دور خورشید می‌گردند. هرچند کوپرنیک این مدارها را به اشتباه دایروی در نظر…