شماره ۸۵۷

جلد شماره ۸۵۷

آرشیو روزنامه‌های قبلی

آرشیو روزنامه

یادداشت‌ها

ویژه‌ها

ما برای وصل کردن آمدیم

مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج شریف را سال ۱۳۷۹ حاج‌آقا مرتضوی، مسئول وقت نهاد رهبری و دکتر سهراب‌پور، رئیس وقت…
1 از22

اربعین شریف ما

در فرهنگ و آداب‌ و رسوم هر قوم و گروهی، برخی عددها جایگاه ویژه‌ای دارند؛ مثل هفت که در خیلی از آیین‌ها عدد مقدسی به…

تستر هستیم نه آشپز

مشاور معاون فرهنگی دانشگاه در پاسخ به سرمقاله شماره قبل روزنامه مطلبی را برای ما فرستاد که در پایان سخنی هم با…

مجری دقیقه نودی

جلسه مطابق برنامه‌ریزی جلو می‌رفت که از میان جمعیت صدایی بلند شد؛ صدایی که معلوم بود سختی‌های مسیر المپیاد را با…